***

Mahallemi; Mardin ve Musul illeri arasında yaşayan Araplar’ın kendilerine vermiş oldukları bir isimdir.