Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

VAYLITİ

Vavaylıti vavaylıti Cıddi katel Meymıti,

Rıhtu lı-ﻉend ﻉemmıti

ﻉatatni fıncel ﻉesel, vıkıﻉ mın-idi'nkeser.

Rıhtu lı ﻉend kıtayé ﻉatatni bındekeyé

Tamartuva fıt-tıbın kalebıt sarıt ıbın,

Semmeytuhu Mustafa, vıkıﻉ mın-ﻉellıstoh ın-tafa.

Yorum yaz (0 Yorumlar)