info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

arapcafikra,

 • Fıkra(mahallemi lere Özel)

  Komşu 1:

  [ Evin güneye bakan bölümünde (mış'reke) Komşu 2 ile güneşli bir Izbat gününde muhabbet ederlerken ]

  " Izbat isabbıt u irabbıt, fiyyü riyhe mıssayf !! "

  der.

  [ Mış'reke de güneşte iyice ısınmış Komşu 2 gülümser (igehgıh) ]

  -[ Izbat'ın hemen ertesi günü, her taraf karla bembeyaza bürünmüş; iki komşu  da sabahtan uyanmış, damları çehufé lerle temizlerken Komşu 1, Komşu 2 ye önceki gün söylediğini şaka amaçlı tekrarlar. Buna karşılık çehufé den ve soğuktan dolayı keyfi iyice kaçmış(idakkır) ]

   Komşu 2 :

  " Izbat isabbıt u irabbıt fiyyü rihe mıl kozzılkırt ü mıl göbel !! "

  şeklinde karşılık verir..

  Hazırlayan: Mehmet Gelen

 • 8 Kişinin serveti Dünyanın yarısna bedel !

  Şu anda yaşadığımız Dünya'da insanların Zenginlik ve Yoksulluk durumu tam da yukarıda verdiğimiz Arapça(ımhellemi) Atasözüyle birebir örtüşüyor.Yakın zamanda bir İngiliz yardım kuruluşunun yapmış olduğu araştırmada dünyanın en zengin sekiz kişisinin serveti, dünyanın yarısının gelirine bedel..Bu sonuç bizlere şu Arapça Atasözü'nü hatırlatıyor;

  "ıd-devlé عele devlé vıl fıqır عel عımeyé(Zenginlik zenginlik üstüne, fakirlik (körler) fakirlik üstüne!)."

Midyat Gündem