info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

fikra,

 • Fıkra(mahallemi lere Özel)

  Komşu 1:

  [ Evin güneye bakan bölümünde (mış'reke) Komşu 2 ile güneşli bir Izbat gününde muhabbet ederlerken ]

  " Izbat isabbıt u irabbıt, fiyyü riyhe mıssayf !! "

  der.

  [ Mış'reke de güneşte iyice ısınmış Komşu 2 gülümser (igehgıh) ]

  -[ Izbat'ın hemen ertesi günü, her taraf karla bembeyaza bürünmüş; iki komşu  da sabahtan uyanmış, damları çehufé lerle temizlerken Komşu 1, Komşu 2 ye önceki gün söylediğini şaka amaçlı tekrarlar. Buna karşılık çehufé den ve soğuktan dolayı keyfi iyice kaçmış(idakkır) ]

   Komşu 2 :

  " Izbat isabbıt u irabbıt fiyyü rihe mıl kozzılkırt ü mıl göbel !! "

  şeklinde karşılık verir..

  Hazırlayan: Mehmet Gelen

Midyat Gündem