info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
‘El hayr u ımbarık,ikun oğur hayr.
Allah i’afik mın belevet ız-ziyyağ u lım-ğattayat.
Allah iberık fik.
Allah icib şığlık ras u yıktıbıllık ıs-sıleme.
Allah i'eddıl şığlık.
Allah i'efik.
Allah i'efiyk mıl belevet.
Allah ihelli ıtfalık.
Allah ihellik.
Allah ikun Ma'ık.
Allah imessikın bıl hayr.
Allah inavvır kalbık.
Allah isabbıhkın bıl hayr.
Allah isey maksud kalbık.
Allah isey muradık.
Allah işefik u yıgtik ıs-sahha vıl ‘afye.
Allah itavvıl 'ımrık.
Allah iveffıqık.
Allah yı’tik veled salıh.
Allah yıcgele hayr.
Allah yıfteh fıhmık.
Allah yı'mır beytık.
Allah yırham ımmık vebuk.
Allah yırham velıdeyk.
Allah yırhamu,ikun raskın tayyıb uy hellilkın ıl beki.
Allah yırza aleyk uykun mınnık razi.
Allah yısğıdki sığedé bıl ‘adé.
Allah yıslahık.
Allah yıstırık mıl beliyet.
Allah yıstırna bı sıtrıtu ıl cemilé.
Allah yıtfe’ıl kaza vıl bele keb-lınzulu mınıs-seme.
Allah yı'tik ıl cenné vıl imen.
Allah yı'tik.
Allah yıtina ıd din u imen bıttemem.
Imbarık ızyedıtkın,ıl-hamdulılleh ale sılemıtkın.
Imbarık tılbıtkın,ımbarık ‘aruskın.
Rabbi isey maksudık.
Rabbi tınsı'din bı sı'edıt Fatima.
Rabbi yıcğel fiye hayr vele yicğel fiye nıdemé.
Rabbi yıfteh ıbvebıl hayr fı vıççık.
Yorum yaz (0 Yorumlar)

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

177983 (82)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions