info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BENZETMELER(TEŞBİH)

‘Ayneyn ınnaora

Cıldü sekilve (Derisi ağırdır: insanlar için çok hantaldır anlamında)

Dekok ırras (Kafa tokmağı:Sürekli ağlayan etrafını rahatsız eden dırdır eden kişiler için kullanılan mecazi bir sıfat)

Dıbbıt balaisa

Ihmar bele ‘ıs ‘ıs : (Kuyruksuz eşek: saftrik,kandırılmaya,dolandırılmaya musait kişi için kullanılır.)

Ittorani mece? (???)

Kılkın kımmıl u ccırad (Gören sizi çekırge/kımıl zanneder: Kımıl ve çekirgelerin ürünlere zamanında ne kadar zarar verdiği aslında bu tabirden anlaşılıyor.:Aşırı dağıtan her tarafı yiyip bitiren,kalabalık havası estirenler için kullanılır)

Nıfsiyk (boşboğaz)

Sannor ıl fesüüd (ham boğazlı kedidir o.)

Sar kemeddik (horoz gibi oldu:Yağmur altında ıslanmış biri için kullanılır."sucuk gibi oldum")

Keme-ıl buvmé iyséh.(Susmadan ağlayanlara denir:Baykuş gibi ötüyor)

Kıllık-ıl ruru.(Susmadan konuşan,Papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayanlara denir..)

Buvmıt şemlihe(Dağ baykuşu)

Sımmenıt-ıt-tarşa.(Sağır,sağır kuş gibi)

www.mahallemi.net


Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

177749 (37)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions