info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Mahallemi(Imhallemi) kelimesi hangi anlama geliyor?gerçek telaffuzu nasıldır? Ve kelime olarak nerden türemektedir?

*Mahallemi "mim(م)" ve  "ha()" harflerinin telaffuz edilmesiyle okunur.Mahallemi kelimesinin nerden geldiği konusunda yüzde yüz bir şey ifade etmek mümkün değil ama ilmi araştırmalar bu kelimenin anlamı hakkında ufak bilgi verme imkanı sunuyor..

Tarihte özellikle "Lisenul Arab" dediğimiz çok önemli bir Arapça sözlük değilde,ansiklopedik bir sözlük var.Orda Mahallemi kelimesini farklı şekilde bize anlatıyor.Bu ansiklopediye göre Mahallemi kelimesi hem şahıs ismi olarak,hem de yer ismi olarak gösteriliyor.Bahreyn civarında Mahallem adı altında  bir su kuyusuna verilmiş bir isim olarakta geçmektedir.

Emeviler döneminde "El Mahallemi" ifadesi bir nisbedir.Mesela Bursalı,Mardinli veyahut İstanbullu.. Burada da "El Mahallemi” adı altında zamanında Emevilere karşı isyanlar başlatan bir şahıs bulunmaktadır.O şahsın Mardin ve civarında bu isyanları yaptığı söylenmektedir.Tabi Emeviler döneminde ki isyanların hepsine Harici isyanı denilmektedir.Yani Harici bir topluluk olarak biliniyor,ama bildiğimiz HZ. Ali dönemindeki Haricilerle bir alakaları yok,yani fikren düşünce olarak bir alakaları yok,sadece Emevilere karşı bir isyan başlatmışlardır.. Mardin ve yöresindeki insanlara ve bunların başındaki insanlara da "El Mahallemi eş Şeybani" denilmiştir.Buradan anlayacağımız Mahallemi kelimesi en eski tanımlaması Emeviler döneminde önümüze çıkıyor...

Onun haricinde bizim yöredeki insanlar, yani Mahallemilerin kendileri, anlattıkları çok meşhur bir hikaye var,bu hikaye tarihi bakımdan şu ana kadar tespit edilememiştir.Ama nerde Mahallemi varsa bu hikayeyi anlatıyor,yani meşhur bir kavildir,oda şöyle;

Meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Beni Hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de, o mahallede 100 kişi var manasına gelen bir anlam izafe ediliyor.Ama biz tarihe baktığımız zaman bu hikaye hoş olduğundan dolayı  insanlar tarafından dilden dile aktarıldığını tahmin ediyoruz.Çünkü elimizdeki kaynaklar,İslami kaynaklar ve İslami olmayan kaynaklar  dahil, Mardin ve yöresinde HZ. İsa’dan 800 yıl önceden (M.Ö:800)  bile Arapların yaşadığına dair bilgiler mevcuttur.Bu Araplar kimlerdir? yani nerden gelme?Bizim elimizdeki bilgiler özellikle Beni-Bekr ve Beni-Tağlib dediğimiz iki kabilenin bu bölgede Hz. İsa’dan 800 yıl önce (M.Ö:800) buraya yerleştiğine dair bilgi var,yani İslam gelmeden önce..Beni-Hilal olayı veya Beni-Hilal meselesi İslam’dan sonra olan bir olaydır.Hatta İncil'de, bugün bildiğimiz tahrif edilmiş İncilde Ahdi Atik bölümünde yani Tevrat ve Zebur bölümünde,Tevrat bölümünde özellikle bu bölgede yaşayan Araplardan bahsediliyor.Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce (M.Ö:800) Mardin ve civarında  yaşadıklarına ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğuna dair bilgiler içermektedir.Özellikle bugün bildiğimiz Diyarbekir;Diyarı Bekir yani Bekirlerin diyarı,Bekirlerin yurdu, bu Beni-Bekr bin Vail dediğimiz kabile,Beni-Tağlib'te Beni-Vail’dendir, ikisi aynı kabiledendir.Sonuç itibariyle kökleri Beni Rabia'ya kadar gidiyor.Beni-Rebia Arap toplumunda bilinen,hatta Beni-Bekr ve Beni Tağlib'te iyi bilinen topluluklardır.İslam’dan önce de bu bölgelerde bir nevi bir krallık bir devlet oluşturmuşlar, zamanında Lahım oğulları dediğimiz bir devlet oluşturulmuş ve bu dönemde Beni-Bekr ve Beni-Tağlib kabileleri Halep'ten tutun Musul’a kadar ki bölgede yaşamış olan kabilelerdir.

Bizlerin yani Mahallemilerin Mahallemi ismi geçen şahısların tarihte arkasında bir Nisbe daha görüyoruz o da "Eş-şeybani" kelimesi çıkıyor karşımıza.Bu Eş-şeybani’de beni Şeybe'den geliyor.Beni Şeybe Beni Bekrin bir koludur yani Bekir oğulları tabiri caizse,bu bölgede yaşamış insanlar tarih boyunca yaşamışlardır ve hala yaşamaktadırlar.Bizim görüşümüz, özellikle bu Mahallemi ve Mahallem kelimesi o döneme rastladığına dair daha güçlü , tarihi ve bilimsel açıdan doğrulayabileceğimiz bir bilgidir şu anda.İlerde önümüze başka bilgiler çıkarsa onları da inşallah paylaşırız.

1.Bölüm sonu
Kaynak:
Mehmet Altun’nun, IN HOLLAND ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi Dç.Bahaeddin Budak ile yapmış olduğu ‘Mardin Arapları ve Mahallemiler’ adlı röportajından alınmıştır.(Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz !)
 
www.mahallemi.net

Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

200758 (65)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions