info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Makale Dizini

MARDİN ARAPLARI VE MAHALLEMİLER

Hocam Hoş geldiniz, Röportaj isteğimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz.

*Hoş bulduk ben teşekkür ederim.

1-Merhaba öncelikle sizleri tanımak isteriz,bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Adım Bahaeddin budak 1968 veya 1969 Mardin savur kazası tokluca köyü,kendi dilimizle Cevzé köyünde doğdum.5-6 yaşlarında Hollanda’ya hicret ettik.Hollanda da ilkokul ortaokul okuduktan sonra,Suriye’ye gittim Suriye’de 1 yıl medrese eğitimi gördüm,daha sonra Türkiye’de İzmir imam hatip lisesinde okudum,lise diplomasını aldıktan sonra Hollanda’ya geri döndüm,orda üniversite okudum,Arap dili ve İslami ilimler bölümünü ve aynı bölümde mastırımı yaptım,şu anda IN HOLLAND üniversitesinde din dersi öğretmeni ve imam yetiştirme fakültesinde Doçent olarak çalışıyorum.

*Konuya ve sorulara geçiş*

2-Mahallemi(Imhallemi) kelimesi hangi anlama geliyor?gerçek telaffuzu nasıldır? Ve kelime olarak nerden türemektedir?

*Mahallemi "mim(م‎)" ve  "ha(ﺤ‎)" harflerinin telaffuz edilmesiyle okunur,en azından yöredeki insanlar kendisine Mahallemi diyor.Mahallemi kelimesinin nerden geldiği aslında yüzde yüz bir şey ifade etmek belki mümkün değil ama ilmi araştırmalar bu kelimenin anlamı hakkında ufak bilgi verme imkanı sunuyor.Tarihte özellikle "Lisenul Arab" dediğimiz çok önemli bir Arapça sözlük değil de,ansiklopedik bir sözlük dediğimiz bir ansiklopedi var orda Mahallemi kelimesini farklı şekilde bize anlatıyor.hem şahıs ismi olarak biliniyor tarihte,hem de yer ismi olarak biliniyor,hatta Bahreyn civarında Mahallem adı altında  bir su kuyusu olduğunu söylüyor,aynı zamanda Emeviler döneminde "El Mahallemi" yani bir nisbedir,nasıl birisi mesela Bursalı diyorsun,veyahut İstanbullu.. Burada da "El Mahallemi adı altında zamanında Emevilere karşı isyanlar başlatan bir şahıs  biliyoruz,O şahıs Mardin ve civarında bu isyanı yaptı.Tabi Emeviler döneminde ki isyanların hepsine Harici isyanı denilmekte,yani Harici bir topluluk olarak biliniyor,ama bildiğimiz HZ. Ali dönemindeki Haricilerle bir alakaları yok,yani fikren düşünce olarak bir alakaları yok,sadece Emevilere karşı bir isyan başlatmış Mardin ve yöresindeki insanlar ve bunların başındaki insanlara da "El Mahallemi eş Şeybani" denilmiştir.Yani burada anlayacağımız Mahallemi kelimesi en eski tanımlaması Emeviler döneminde önümüze çıkıyor.Onun haricinde bizim yöredeki insanlar yani Mahallemilerin kendileri anlattıkları çok meşhur bir hikaye var,bu hikayenin tarihi bakımından şu ana kadar ben şahsen henüz tarihi açıdan tespit edemedim,ama nerde Mahallemi varsa bu hikayeyi anlatıyor,yani meşhur bir kavildir,oda şöyle;meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var,bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede 100 kişi var anlamına gelen bir anlam izafe ediliyor,ama biz tarihe baktığımız zaman,bu hikayenin biraz insanlar tarafından hoş bir hikaye olduğundan dolayı dilden dile aktarıldığını tahmin ediyorum,çünkü elimizdeki kaynaklar,İslami kaynaklar ve İslami olmayan kaynaklar  dahil Mardin ve yöresinde HZ. İsa’dan 800 yıl önceden  bile Arapların yaşadığı bilgisi mevcut.Bu Araplar kimlerdir yani nerden gelme,bizim elimizdeki bilgiler özellikle Beni-Bekr ve Beni-Tağlib dediğimiz iki kabilenin bu bölgede Hz. İsa’dan 800 yıl önce buraya yerleştiğine dair bilgi var,yani İslam gelmeden önce..Beni-Hilal olayı veya Beni-Hilal meselesi İslam’dan sonra olan bir olaydır,Hatta İncil'de bugün bildiğimiz tahrif edilmiş İncilde Ahdi Atik bölümünde yani Tevrat ve Zebur bölümünde,Tevrat bölümünde özellikle bu bölgede yaşayan Araplardan bahsediyor.Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğu önümüze çıkıyor.Özellikle bugün bildiğimiz Diyarbekir;Diyarı Bekir yani Bekirlerin diyarı,Bekirlerin yurdu, bu Beni-Bekr bin Vail dediğimiz kabile,Beni-Tağlib'te Beni-Vail’dendir, ikisi aynı kabileden,sonuç itibariyle Beni Rabia'ya kadar gidiyor.Beni-Rebia Arap toplumunda bilinen,hatta Beni-Bekr ve Beni Tağlib'te iyi bilinen topluluklardır.İslam’dan önce de bu bölgelerde bir nevi bir krallık bir devlet oluşturmuşlar zamanında Lahım oğulları dediğimiz bir devlet oluşturulmuş ve bu dönemde Beni-Bekr ve Beni-Tağlib kabileleri Halep'ten tutun Musul’a kadar ki bölgede yaşamış olan bir kabiledir.Bizlerin yani Mahallemilerin Mahallemi ismi geçen şahısların tarihte arkasında bir Nisbe daha görüyoruz o da "Eş-şeybani" kelimesi çıkıyor karşımıza.Bu Eş-şeybanide beni Şeybe'den geliyor,Beni Şeybe Beni Bekrin bir koludur yani Bekir oğulları tabiri caizse,bu bölgede yaşamış insanlar tarih boyunca yaşamışlardır ve hala yaşamaktadırlar.benimde görüşüm özellikle bu Mahallemi ve Mahallem kelimesi o döneme rastladığına dair daha güçlü , tarihi be bilimsel açıdan doğrulayabileceğimiz bir bilgidir şu anda.İlerde önümüze başka bilgiler çıkarsa onları da inşallah paylaşırız.

1.Bölüm sonu
www.mahallemi.net

THE ARABS OF MARDİN AND THE MAHALLEMİES

Sir,We want to thank you and say welcome firstly ,  because of your acceptance the interview.

*Thank you too,you welcome.

1-OK. At first we want to know about you.Please, could you tell us about yourself?

I am  Bahaeddin BUDAK. I was born in 1968 or 1969 in a village call Tokluca, which named as “Cevzé“in our regional  language and belongs to a town calls Savur, in Mardin City. I was about  5 or 6 years old during our migration to Holland. After my primary and secondry-school  educations in Holland I went to Syria  and got religious education in madrasah for a year. Then I came to İzmir and continued to İzmir Imam Hatip High School (a kind of scool in Turkey gives religious education mostly ).After my graduation that scool I went back to Holland and continued to university education. I got my bachelor’s degree and master degree on The Arab Language and Islamic Knowledge Department. I am in IN HOLLAND UNIVERSİTY  lecturing on religious at a department,  to candidates of religious teachers and imams.

 

The main subject and questions*

2-What meanings does the the word “Mahallemi(Imhallemi) ” have? How does it pronounce really and where does it come from?

The word  “Mahallemi (Imhallemi)” has the initial of pronunciation like the pronunciatin of Arabs letters  "mim  م‎ "  and   "ha  ﺤ ‎ “   when they read together. Actually it is not possible to give a certain thing about the meaning  of what  the word means, but the studies ensure us  a bit of information:

  There is a precious Arabic ansiklopedia calls "Lisenul Arab" (means Arab’s Language) and this book tells us about the word in different ways. It is written in this book that the word had given as a name to a person and also to a place in the history. And it also adds that there is a water well calls “ Mahallem ” around Bahrain. According the ansiklopedia  The word "El Mahallemi" is relating to or coming from a language or a zone in The History of Ummayad.For example the word gives the similar meaning as when we call the people from Japan as “Japanese” or  the people from France as “French”.So the word gives us the meaning that it is belong  to the people live as a community or a nation. So that the book claims that the word states a meaning like a nationality.

    Here we know that there was a rebel called "El Mahallemi” fought against Ummayad.That person led his rebellion around Mardin City.As we know that all the rebellations aganist Emevies calles as “ External Rebellations ”.But they does not have any relation between “ The Externals ” who lives at the time of Caliph Ali (a caliph in Prophet Muhammed’s time)

The people live in Mardin city and around it and the people leads them had been calling as "El Mahallemi eş-Şeybani”. Whe can put out that the word “ Mahallemi ” come to have its definition from  The History Of The Ummayad.

    In addition we have a famous story told in one widespread shape  between our  Mahallemi People (people who use Mahallemi Language) at this region. I personally could not find any  clue about this  among historical books, but in anywhere I met any Mahallemi, I heard the story there. Here is the story:

There was a tribe called “Beni Hilal” migrating close to Mardin City. During the migration a hundred family or a hundred person-group stood at the back and the rest of the tribe continued its migration. And The Mahallemies live in Mardin City this time, come from this group.  Mahalle(means “a district” in Mahallemi Language),  miye (means “a hundred” in Mahallemi Language). So the word “Mahallemi” means approximately one hundred district or something like that. But as we look at the history we think that because of these people like the story much, they wish it from the tongue. Because no any clue about the story we could see at Islamic nor another historical books. But some old historical books we keep in hand inform us that the Ancient Arabs had lived in Mardin City and around it in 800 B.C. All right then who were that Arabs, that is where were they come from? The knowledge in our hand says that especially there  two tribes call  “Beni-Bekr”(means “Bekr’s Sons” in Arabic Language)  and  “Beni-Tağlib”(means “Tağlib’s  Sons” in Arabic language) had lived  at the zone in 800 B.C. that is before Islam too. The story of Beni-Hilal is about  the time after İslam. So we can profess that it is openly not a historical truth. 

The Bible also both at the chapters for The Psalms of David and The Pentateuch, especially at the chapter of The Psalms of David talks about the Ancient Arabs live at that zone. The inscriptions of Roma and the other historical informations about the people live at the time of Syrian Kingdom (here syrian is used for christians of Midyat) also include an information that Arabs lived in  800 B.C. in Mardin City and near it. And they also add that these people were the tribes  “Beni Bekr”  and  “Beni Tağlib”. The Diyarbakır City as we know it today and also call it as Diyarbekir has an original meaning when we seperate the name to its original form. That is ‘’Diyarı Bekir’’ (means Bekir’s homeland, native country)  The tribes Beni Bekr and Beni Tağlip both belong  to Beni Vail. It continues up to Beni Rabia. Beni Rabia, Beni Bekr and Beni Tağlip are well-known  tribes  by arabic communities. Before Islam the tribes “Beni Bekr” and  “Beni Tağlip” had set a state like a kingdom called “Lahım Oğullari” and had both stayed onto the area which covered the land from Aleppo to Mosul.In historical books ,Mahallemi-named persons have another  second name “Eş-şeybani” tied to their first names and belongs to “Beni-Şeybe”. And “Beni-Şeybe” is a branch of tribe “Beni-Bekr”. That is “Beni Bekr” had lived at this area and continue living here at the moment. In my opinion it is more accurate to say  the words “Mahallemi” and “Mahallem” have come from that age by historical knowledge at least for this moment. By the time  if we be able to get another information, we will share them again insallah.(“inşallah”means if God let in İslamic belief).

Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

200764 (71)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions