info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SORU VE CEVAPLARLA MAHALLEMİLERİN ASLI

Mahalleminet:

Son dönemlerde Mahallemi’lerin Süryani  veya Kürt kökenli olduklarına dair  iddialar ortaya atılmaktadır! Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bununla bağlantılı olarak, Mardin Arapları ve Mahallemiler genel olarak hangi Din’e ve hangi Mesheb’e mensupturlar?

Dç.Bahaeddin Budak (İn Holland Üniversitesi):

Bu günü tartışmaya gerek yok zaten Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap değil Süryani idi” ifadesini yaklaşık  200-300 yıldır söylenen bir iddia. Ama ortaya atılmış, tarihi bir gerçeği olmayan bir iddiadır.Niye tarihi bir gerçeği yoktur;şimdi yaptığımız araştırmada bilgi veren birkaç insan vardır, farklı insanlar vardır,Tarihçiler vardır, Seyyahlar vardır. Birde dilden dile dolaşan insanlar kendi aralarında  bir şey söylerler, söylentiler.

Şimdi bu Seyyahların aktardığı bilginin büyük çoğunluğu söylentilere binaen söylenmiş olan sözlerdir.Ama ortaya bir söylenti çıkar,o söylenti ne kadar doğrudur,ne kadar doğru değildir,ilmi bakımdan araştırılmıyor.Az önce ifade ettik ya elimizdeki kaynaklar bir kere, Emeviler döneminde Mahallemilerin  bölgede yaşadıkları  ve Müslüman olduklarını biz biliyoruz,yani o zaman tarih nereye kadar gidiyor 1400-1300 lü yıllara kadar geri dönüyoruz.yani 1300 yıllık elimizdeki bilgi o bölgede yaşayan insanların Müslüman olduklarına dair bir bilgidir.Peki Mahallemilerin Süryani olduklarını iddia eden bilgilerin kaç yıllık bir mazisi var? 300 yıllık mazisi var.şimdi 300 yıllık mazi olan bir bilgiye mi inanacağız,yoksa ondan daha eski ve tarih kitaplarında önümüze çıkan kesin bilgi mi daha önemli! Tarihi açıdan bir tarihçi, bir ilim adamı tabi ki ilk önce hangi bilgi mevcutsa onunla yola çıkması lazım.O anlamda Mahallemilerin topluca Süryani oldukları ve daha sonra Hıristiyanlıktan  yani Süryanilikten Araplaşmış olan bir topluluk olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir,çokta makul bir şey değil zaten.O bölgedeki yaşayan insanların hepsini düşünün yani ortaya atılan iddia şudur;”Aslında Mahallemiler Süryani idi ve Hıristiyan idiler ve bunlar bir gün oruç tutmamak için o bölgenin Piskoposundan izin istiyorlar,hava çok sıcaktır,çok zordur bizi muaf tut oruç tutmayalım,onların kendilerine göre oruç tutma şekli var,Piskopos izin vermiyor ve sırf Piskoposun izin vermemesinden dolayı mahallemilerin hepsi Arap oldu ve Müslüman oldu” iddia bu.Yani bu makul olan bir şey değildir.hadi diyelim dinlerini değiştirdiler,dillerini niye değiştirsinler…Pek inandırıcı gelmiyor,onun haricinde bilgede yaşayan mesela kendini Mahallemi diye bildiğimiz ve Hıristiyan olan köyler var,örneğin:Kıllıs(kıllıs) köyü Mahallemidir,Arapça konuşur,Süryanice prensip itibariyle bilmez,kendi aralarında Süryanice konuşmazlar ama Hıristiyandır.Etrafındaki tüm köylere bak mesela yakınında Imhaşniye,Raşidiye var,Ahmedi var,Cezve var, Teffe var,tam bu köylerin arasında sıkışmış bir köy tabiri caizse o Hıristiyan kalmış ve Arapça konuşuyor,Süryanice değil,Öbür köyler hepsi Müslüman ve Arapça konuşuyor,yani makul olmayan bir söylentidir bu...

BU YAZI, IN HOLLAND ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DÇ.BAHAEDDİN BUDAK İLE YAPILAN 'MARDİN ARAPLARI VE MAHALLEMİLER' KONULU RÖPORTAJDAN ALINMIŞTIR.(Kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır)

http://mahallemi.net

Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

177749 (37)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions