info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BEN'İ-HİLAL KABİLESİ VE MAHALLEMİLER

Halk arasında dolaşan söylentiler var,örneğin bunlardan en çok tutulanı; Mardin Araplarının ve Mahallemilerin soyunun halen soyları Fas’ta(Mağrib) devam eden ve peygamberimizin övgüsüne mazhar olan,meşhur Arap kabilesi Beni Hilal kabilesinden geldiğine inanılıyor! bu söylentinin ve başka söylentilerin bilimsel  ya da tarihsel bir açıklaması var mı? varsa kısaca açıklar mısınız?

Beni-Hilal kabilesi gerçekten meşhur bir kabile.. İslam’dan sonra daha fazla meşhur olmuş bir kabile,yani İslam geldikten sonra meşhurlaşıyor.Meşhurlaşmasının sebebi de şudur;Hicaz bölgesinden hatta Yemen’den,zaten Arapların hepsinin aslı Yemen olarak kabul görüyor.Hicaz bölgesinden bunlar göç ediyor,büyük bir kabile Beni-Hilal ve Beni-Süleym, özellikle bu iki kabile göç ediyor ve bunların göçü Mısır’a,Mısır’dan,Tunus’a hatta Fas’a kadar uzanıyor,elimizdeki bilgi bu..
Beni-Hilal’in aynı zamanda Mardin’e geldiğine dair bir bilgi ile karlılaşmadım,bizim yöre halkının anlattığının haricinde! yöre halkı bunu anlatıyor(Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede 100 kişi var anlamına gelen bir anlam izafe ediliyor.Ama biz tarihe baktığımız zaman,bu hikayenin insanlar tarafından hoş bir hikaye olduğundan dolayı dilden dile aktarıldığını tahmin ediyoruz)..Tarih kitaplarının Beni-Hilal’in göç sürecini anlatırken Hicaz’dan çıkıp Mısır’a,Mısır üzerinden Tunus,Cezayir vs.. Fas’a kadar gidiyorlar ve bu Fas’a kadar gitmeleri ile birlikte aynı zamanda geri dönüş yapanlar da var,yalnız büyük bir bölümü de kalıyor..Gidenler,gittiği bölgede kalıyor ve özellikle Fas bölgesini yani şu an batı Arap ülkeleri olarak bildiğimiz ;Cezayir,Tunus,Fas Libya gibi bölgelerin Araplaşmasında çok önemli rol oynadılar,bu tarihi bir gerçektir..

Tabi bizim yöre halkı Beni-Hilal’i çok aşırı derecede övüyorlar,aslında bu hicret yolculuklarında veyahut göç yolculuklarında çok güzel olmayan şeylerde olmuştur,övünülecek bir tarafı da yok aslında…

Kaynak:

Mehmet Altun’nun, IN HOLLAND ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi Dç.Bahaeddin Budak ile yapmış olduğu ‘Mardin Arapları ve Mahallemiler’ adlı röportajından alınmıştır.Kaynak gösterilerek yayınlanabilir.
www.mahallemi.net

Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

177983 (82)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions